Περιγραφή

Οδηγίες χρήσης
Για ελαφρείς ρύπους διαλύεται 1/200 μέρη του νερού. Για μέτριους ρύπους διαλύεται 1/50 μέρη νερού. Για δύσκολους ρύπους διαλύεται 1/30 μέρη νερού.

Εταιρία

ADAMS