Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Προοίμιο           

Ο Ιστότοπος adamscleaning.gr, αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό χώρο της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Τσιομπανούδη Μαρία» και με διακριτικό τίτλο «Αdams», με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός Δαρδανελίων 33 τ.κ. : 54454, με Α.Φ.Μ.: 146486016 της ΣΤ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, αρ. ΓΕΜΗ: 138050304000, τηλέφωνο: 2310 943 210 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : info@adamscleaning.gr (εφεξής και ως  «επιχείρηση»).

 

H   χρήση  του ιστοτόπου adamscleaning.gr  διέπεται από τους κάτωθι όρους χρήσης.

 1. Δεσμευτικότητα

1.1.Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

1.2.Ο εκάστοτε επισκέπτης του Διαδικτυακού Χώρου, εγγεγραμμένος ή μη, ο οποίος για τις ανάγκες των παρόντων όρων  χρήσης  καλείται «Χρήστης», αποδέχεται ότι με μόνη την περιήγησή του στον Διαδικτυακό Χώρο συναινεί στο περιεχόμενο των όρων χρήσης που διέπουν τη λειτουργία του, τους οποίους δηλώνει ότι ανέγνωσε, κατενόησε και αποδέχεται, άλλως, σε περίπτωση διαφωνίας, καλείται να μη συνεχίζει την περιήγηση.

 

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

 

2.1.Ειδικότερα, ως προς την Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Χρήση των cookies (α ) ο απλός χρήστης ενημερώνεται, ήδη κατά την πρώτη είσοδο του στον ιστότοπο με αναδυόμενο παράθυρο για την χρήση των cookies, και επιλέγει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτών, και για τους σκοπούς επεξεργασίας προσωπικών του δεδομένων σε κάθε περίπτωση που επιχειρεί να εισάγει προσωπικά του δεδομένα (π.χ. με μήνυμα στην φόρμα επικοινωνίας ) οπότε και επιλέγει  για ποιους σκοπούς επιθυμεί αυτά να επεξεργάζονται, ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέξει στο πλήρες κείμενο Πολιτικής Προστασίας επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος του ιστοτόπου ώστε να είναι σε θέση να παράσχει ή όχι την συγκατάθεση του,  καθώς και να άρει την σχετική συγκατάθεση ή να ασκήσει τα λοιπά δικαιώματα του. (Μετάβαση σε πλήρες κείμενο  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ).  (β) ο εγγεγραμμένος χρήστης  κατά την διαδικασία εγγραφής και προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτή θα πρέπει προηγουμένως να  επιλέξει μεταξύ των σκοπών επεξεργασίας προσωπικών του δεδομένων.

 

2.2 Σε ορισμένες περιπτώσεις ο χρήστης δύναται εκουσίως μέσω Πλαισίων Επικοινωνίας να μας παρέχει προσωπικά του δεδομένα, ήτοι με συμπλήρωση υπάρχουσας στον ιστότοπο www.adamscleaning.gr φόρμας επικοινωνίας με κενά πεδία,  με εγγραφή του στον ιστότοπο ή  στο ενημερωτικό δελτίο «newsletter» καθώς και με αποστολή μηνύματος στην σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να περιηγείται στον ιστότοπο χωρίς να παράσχει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, εφόσον αυτά δεν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της απαιτούμενης από μέρους του χρήστη ενέργειας (π.χ. Αίτημα του χρήστη να προβεί σε επικοινωνία μαζί του η εταιρία χωρίς να παραχωρεί τηλέφωνο), ή δεν καθιστούν αδύνατη την λειτουργία του λογισμικού ( π.χ.  αποστολή e-mail χωρίς χρήση Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης ). Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου. Ωστόσο, εάν προχωρήσει στην συμπλήρωση αυτών ρητά συναινεί στην επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των σκοπών  και υπό τους όρους που αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.3. Εάν ο χρήστης επιλέξει να εγγραφεί ή να συνδεθεί στον Ιστότοπο της εταιρείας χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητά του και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Facebook, Google ή Twitter) με την επιχείρηση, συλλέγουμε τυχόν πληροφορίες ή περιεχόμενο που χρειάζονται για την εγγραφή ή σύνδεση, για τα οποία ο χρήστης έχει δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, όπως το όνομά και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.4.Σε κάθε περίπτωση τα όποια μηνύματα των Χρηστών αλλά και τα όποια μηνύματα προς Χρήστες είναι απολύτως εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τη χρήση τού προσώπου στο οποίο καθένα απευθύνεται και το οποίο ζήτησε την επικοινωνία. Κανένα μέρος από αυτά δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεών του απαγορεύονται αυστηρά

3.Περιεχόμενο Διαδικτυακού τόπου

3.1 Οι πληροφορίες, που περιλαμβάνει ο Ιστότοπος έχουν κατ’ αρχήν πληροφοριακό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ενημέρωση και διευκόλυνση του χρήστη, ο οποίος μπορεί να προβεί στην αγορά των προσφερόμενων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ παράλληλα δύναται τόσο μέσω υπάρχουσας στον ιστότοπο φόρμας επικοινωνίας,  όσο και τηλεφωνικώς ή κατ’ ιδίαν στην έδρα της επιχείρησης να ενημερωθεί περεταίρω.

3.2. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται, ήτοι  ονόματα, πληροφορίες, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες κ.α. είναι ακριβείς, αληθείς και  πλήρεις.

3.3. Τα στοιχεία διαθεσιμότητας των προϊόντων είναι ενδεικτικά, και δεν δεσμεύουν την επιχείρηση, η οποία ενημερώνει τον χρήστη για τυχόν ελλείψεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος.

 1. Εγγραφή Χρήστη

4.1.Ο χρήστης, εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία μπορεί προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα καταχωρίζοντας username (όνομα χρήστη), password (κωδικό) και λοιπά απαραίτητα προσωπικά στοιχεία (Όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) στην επεξεργασία των οποίων συναινεί για τους σκοπούς που ρητά επιλέγει ή να συνεχίσει ως επισκέπτης καταχωρώντας εν συνεχεία τα απαραίτητα στοιχεία τιμολόγησης (π.χ. Όνομα, Επώνυμο, Επωνυμία, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.)και παράδοσης (Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail ).

4.2. O κωδικός εγγεγραμμένου χρήστη κρυπτογραφείται με την μέθοδο μονόδρομης, μη αντιστρεφόμενης κρυπτογράφησης (SHA-1), και αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων, όχι σε καθαρή αλλά κρυπτογραφημένη μορφή. Κάθε φορά που ο χρήστης εισάγει τον κωδικό του, εφόσον ταυτοποιηθεί, συγκρινόμενος με το αποθηκευμένο στην βάση δεδομένων κρυπτογραφημένο σύνολο χαρακτήρων,  αναγνωρίζεται  από το ηλεκτρονικό κατάστημα και ανακαλούνται τα σχετικά προσωπικά του στοιχεία.

4.3.Ο χρήστης δύναται να  αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής, που έχει καταχωρήσει για λόγους ασφαλείας ή να κάνει επαναφορά εάν τον έχει ξεχάσει.

 1. Διαδικασία παραγγελίας

5.1 . Ο εγγεγραμμένος χρήστης ή επισκέπτης επιλέγει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν μεταξύ όσων διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κατά την επιλογή των προϊόντων εμφανίζεται το σύνολο της αξίας κάθε προϊόντος ανάλογα με την επιθυμητή ποσότητα καθώς και το σύνολο των επιλεχθέντων προϊόντων.

5.2. Εν συνεχεία επιλέγει μεταξύ των προβλεπόμενων στην παράγραφο  6 του παρόντος, διαθέσιμων τρόπων πληρωμής.

5.3.Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο εγγεγραμμένος χρήστης, εφόσον επιθυμεί αποστολή των προϊόντων σε διαφορετικά στοιχεία αλλά και σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης χρήστης καλείται να δηλώσει τα στοιχεία αποστολής. Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή, πλήρη και ακριβή. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για παράδοση σε λάθος διεύθυνση εφόσον είναι αυτή η οποία δηλώθηκε από τον χρήστη αλλά και μη παράδοση παραγγελίας σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί πραγματική διεύθυνση ή το πρόσωπο που έχει οριστεί ως παραλήπτης της παραγγελίας είναι ανύπαρκτο στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

5.4.Ο χρήστης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει αν είναι όλα τα είδη τα οποία έχει παραγγείλει. Σε περίπτωση αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του πελάτη, εφόσον του ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της επιχείρησης με δικά της έξοδα αποστολής, συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών. Τα ανωτέρω προϊόντα θεωρούνται πωληθέντα στον πελάτη ο οποίος οφείλει να καταβάλει την αξία τους αμελλητί.

 

 1. Πληρωμή παραγγελίας

6.1.Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις είτε με μετρητά κατά την παραλαβή τους από το κατάστημα, είτε με αντικαταβολή είτε με online πληρωμή μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (Visa, Mastercard, Diners και American Express) είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.

6.2.Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα και ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.

6.3.Σε περίπτωση που επιλεγεί η αντικαταβολή ως μέθοδος πληρωμής, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό, συμπεριλαμβανομένων των  εξόδων  αντικαταβολής, στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη, διανομέα  κατά την παράδοση των πωληθέντων στον δηλωθέντα στην παραγγελία, τόπο παράδοσης.

6.4.Στην περίπτωση  που ο χρήστης επιλέξει να προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας του μέσω online πληρωμής θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή και η παραγγελία. Η υπηρεσία πληρωμής με χρήση κάρτας online γίνεται με την υποστήριξη της VivaPayments. Για την ασφάλεια των χρηστών, ο Ιστότοπος  κατασκευάστηκε και λειτουργεί βάσει αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας τύπου SSL Validation, ωστόσο oι συναλλαγές διασφαλίζονται πρωτίστως βάσει των πρωτοκόλλων και των συστημάτων ασφαλείας που χρησιμοποιεί η VivaPayments, δεδομένου ότι το περιβάλλον στο οποίο εισάγονται τα στοιχεία συναλλαγής ανήκει στην VivaPayments και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτήν χωρίς δική μας παρέμβαση σε ασφαλές περιβάλλον , όπου και υπόκεινται σε διαδικασία κρυπτογράφησης πριν την αποστολή τους ώστε να μην είναι αναγνώσιμα από τρίτους. Επιπλέον ουδεμία πρόσβαση έχει η επιχείρηση σε στοιχεία της χρεωστικής κάρτας (π.χ. αριθμός, ημερομηνία λήξης, CV2) και άρα και καμία ευθύνη για διαρροή αυτών ή επιπλοκή στην διαδικασία. Ακόμη η επιχείρηση δεν ευθύνεται ευθύνη σε περίπτωση που το δίκτυο ή ο υπολογιστής του χρήστη έχει πέσει θύμα κακόβουλης ενέργειας που μπορεί να οδηγήσει ως και σε υποκλοπή των στοιχείων της κάρτας.

 

6.5.Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις στους παρακάτω αριθμούς τράπεζας:

EUROBANK

IBAN: GR4702600240000170200636761
SWIFT/BIC: ERBKGRAA

ALPHABANK

IBAN: GR6201407110711002310006640
SWIFT/BIC: CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN: GR6101102840000028491381290
SWIFT/BIC: ETHNGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR7601722320005232010690079
SWIFT/BIC: PIRBGRAA

 

 

Σε κάθε κατάθεσή  θα πρέπει να συμπληρώνεται ως αιτιολογία ο αριθμός της παραγγελίας και το ονοματεπώνυμο του χρήστη/πελάτη. Η επιχείρηση δεν δεσμεύεται  και δεν υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία πριν την ενημέρωση της για την ολοκλήρωση της κατάθεσης. Συνίσταται η αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής με e-mail για την άμεση δρομολόγηση της παραγγελίας. Ο χρήστης/πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή τόσο του  αριθμού λογαριασμού όσο και των λοιπών στοιχείων συναλλαγής και η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος. H χρέωση εξόδων τραπέζης σε περίπτωση απλής κατάθεσης ή εμβάσματος (και για τις δυο τράπεζες) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

7.Επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίας

7.1. Κάθε παραγγελία του χρήστη, ακολουθείται από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της επιχείρησης, που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, συνιστά απλή  επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας με το σχετικό περιεχόμενο και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης.

7.2.Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα είδη δεν είναι άμεσα διαθέσιμο οπότε απαιτείται συμφωνία για το χρόνο παράδοσης.

 

 

 1. Αποδοχή Παραγγελίας – Κατάρτιση πώλησης

8.1.Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της ως άνω επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον η επιχείρηση διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του είδους, με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας, το περιεχόμενό της, την κατάρτιση της πώλησης και τον προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης, οπότε τότε μόνον η πώληση θεωρείται καταρτισθείσα και γεννά εκατέρωθεν αξιώσεις.

8.2. Η αποστολή της παραγγελίας από τον χρήστη προς την επιχείρηση αποτελεί δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται και άρα ο πελάτης δεν  δικαιούται την επιστροφή  αυτών.

 

9.Αποστολή – Μεταφορά Παραγγελίας

9.1.Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται είτε με όχημα της επιχείρησης είτε  μέσω συνεργαζόμενων  επιχειρήσεων μεταφορών. Η αποστολή των πωληθέντων γίνεται χωρίς χρέωση του πελάτη, ανεξαρτήτως μεγέθους των παραδοτέων, εφόσον το συνολικό τίμημα της παραγγελίας υπερβαίνει το ποσό των 70€. Για όλες τις παραγγελίες αξίας κάτω των 70€  ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς, το οποίο διαμορφώνεται βάση του μεγέθους/ όγκου των προϊόντων και της τοποθεσίας αποστολής.

9.2.Σε περίπτωση που το κόστος μεταφοράς δεν καλύπτεται από την επιχείρηση, ο πελάτης ενημερώνεται προκαταβολικά για τη χρέωση της αποστολής και αναλαμβάνει ο ίδιος κάθε σχετική υποχρέωση έναντι του μεταφορέα.

9.3. Σε κάθε περίπτωση που δεν παραλαμβάνονται τα προϊόντα από την έδρα της επιχείρησης αλλά  αποστέλλονται σε διαφορετικό τόπο κατόπιν αιτήματος του χρήστη, μέσω συνεργαζόμενης ή τρίτης υποδειχθείσας από τον πελάτη επιχείρησης/εταιρίας μεταφορών, η επιχείρηση απαλλάσσεται με την παράδοση του είδους στο μεταφορέα, οπότε και παύει  να φέρει τον κίνδυνο τυχαίας ή οφειλόμενης σε υπαιτιότητα άλλου καταστροφής ή απώλειας.

9.4. Η αναγραφή του προϊόντος στο εκδιδόμενο από την επιχείρηση παραστατικό (τιμολόγιο ή απόδειξης λιανικής πώλησης) που το συνοδεύει, αποτελεί απόδειξη παράδοσης του προϊόντος στη μεταφορική εταιρία/επιχείρηση.

 

 1. Υπαναχώρηση

10.1. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής (συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας  στην επιχείρηση το παρόν έντυπο).

10.2. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο χρήστης/πελάτης οφείλει εντός 14 ημερών να επιστρέψει τα εμπορεύματα που του έχουν παραδοθεί, βαρυνόμενος με τα έξοδα αποστολής. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

10.3 Η επιχείρηση κατ’ αρχήν δεσμεύεται να επιστρέψει το αντίτιμο της παραγγελίας, εφόσον το έχει ήδη λάβει, εντός 14 ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι της έχουν ήδη επιστραφεί τα προϊόντα, και δεν διατηρεί καμία αξίωση λόγω αλλοίωσης ή φθοράς ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

10.4.Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας εφόσον μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην επιχείρηση το τίμημα από την Τράπεζα, η επιχείρηση θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η επιχείρηση κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.

10.5. Η δυνατότητα υπαναχώρησης της παραγράφου 1, δεν ισχύει για πελάτες που δεν έχουν την ιδιότητα του καταναλωτή αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμα και για καταναλωτές σε προϊόντα που αγοράστηκαν κατόπιν εξειδικευμένης παραγγελίας ( ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατά παραγγελία π.χ. εκτύπωση επωνυμίας σε προϊόν) ή σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,  και σε κάθε προϊόν που χρησιμοποιήθηκε ή αλλοιώθηκε κ.ο.κ..

10.6. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

 1. Ευθύνη Χρήστη

11.1 Ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν.

11.2 Πιο συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις όπου δίνεται από την adamscleaning.gr, η δυνατότητα στον εγγεγραμμένο χρήστη- μέλος να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα  σε άλλο χρήστη ή μέλος οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο – εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή  ή δημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων, να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών, να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε υλικό εξάρτημα (hardware) ή λογισμικό (software) ηλεκτρονικού υπολογιστή ή έξυπνων ή μη ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου, να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού), να περιέχει ψευδή, ανακριβή ή ηθελημένα ελλιπή στοιχεία ως προς το πρόσωπο, την ιδιότητα, τα προσωπικά στοιχεία και το λόγο επίσκεψης της ιστοσελίδας του συγκεκριμένου χρήστη.

11.3 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της επιχείρησης για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η εταιρία  επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για αθέτηση όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτή.

 

12.Περιορισμός Ευθύνης

12.1.H επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά τόσο την ταυτότητα αυτής όσο και τα χαρακτηρίστηκα των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, προϊόντων. Ωστόσο, στα πλαίσια της καλής πίστης, η επιχείρηση επιφυλάσσεται και δεν ευθύνεται για τυχόν  καταχωρήσεις στοιχείων και δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε ανωτέρα βία κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε διαπιστωθεί η ύπαρξή τους.

12.2. Η επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν υπέχει καμία ευθύνη για αυτήν. Ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να τον ειδοποιήσει  έγκαιρα.

12.3. Για λόγους που δεν οφείλονται στον υπεύθυνο του Ιστότοπου και ιδίως εξαιτίας της φύσης των διαδικασιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ίσως ανακύψουν προβλήματα στον Ιστότοπο π.χ. ενδεικτικά  διαταραχές, καθυστερήσεις, λάθη, παραλείψεις ή ιοί, στον τρόπο εμφάνισης ορισμένων σελίδων, κατηγοριών, στη λειτουργία εφαρμογών κ.α. , για τα  οποία ο υπεύθυνος του ιστοτόπου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, δεδομένου ότι επέδειξε κάθε δυνατή επιμέλεια για την αποτροπή τους και άρα δεν οφείλει να αποκαταστήσει τυχόν ζημία που θα επέλθει από αυτά στον χρήστη. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή/και την αδυναμία παροχής προϊόντων, ή/και πληροφοριών που, ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων.

 

13.Υπερσυνδέσεις σε τρίτες ιστοσελίδες

13.1 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Διαδικτυακός Χώρος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή και υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς χώρους τρίτων προσώπων φυσικών ή και νομικών, με τους οποίους ο υπεύθυνος  του Ιστότοπου δεν έχει καμία σχέση και δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν γένει περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών. Ειδικότερα, κάθε ένας από τους διαδικτυακούς τόπους, που συνδέεται με τον Ιστότοπο διέπεται από δικούς τους όρους χρήσης, των οποίων ο Χρήστης πρέπει να λάβει γνώση πριν περιηγηθεί σε αυτούς. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο υπεύθυνος του Ιστότοπου δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε από αυτούς τους τρίτους ιστότοπους ή και για το περιεχόμενό τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης των εν λόγω τρίτων διαδικτυακών χώρων. Σε περίπτωση κατά την οποία  ο χρήστης επισκεφθεί διαδικτυακούς χώρους τρίτων μέσω συνδέσμων και υπερσυνδέσμων του Ιστότοπου είναι χρήσιμο πριν την περιήγηση του σε αυτούς να ενημερωθεί για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των διαδικτυακών χώρων για την οποία ο υπεύθυνος δεν φέρει καμία ευθύνη.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

14.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού Χώρου αποτελεί πρωτότυπο δημιούργημα, ήτοι αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης ή και τρίτων συμβατικά συνδεόμενων με αυτή, από τους οποίους έχει ληφθεί σχετική άδεια χρήσης αποκλειστικά για τις ανάγκες και την λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Ενδεικτικά περιεχόμενο του Διαδικτυακού Χώρου, αποτελούν οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα αρχεία, τα λογότυπα, τα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα λογισμικά, τα κείμενα κ.λπ.. Το υλικό που υπάρχει στον Ιστότοπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, δημοσιευθεί, εκτελεσθεί ή χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου ή του υλικού, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων (links) προς τρίτους.

14.2 Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή εμπορικής ή και οικονομικής εκμετάλλευσης του συνόλου ή και τμήματος του περιεχομένου του Διαδικτυακού τόπου. Επιτρεπτή είναι μόνο η προσωπική, μη εμπορική και μη οικονομικά εκμεταλλεύσιμη χρήση.

14.3.Υλικό που κατά τα ανωτέρω ανήκει σε τρίτους πελάτες ή συνεργάτες της εταιρίας (π.χ. λογότυπα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων), αναρτάται από εμάς μόνο κατόπιν συναίνεσης αυτών.

 

15.Τροποποίηση

15.1 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος δύναται να αλλάξει τόσο κατά τη δομή όσο και κατά το περιεχόμενό του, κατά την ελεύθερη κρίση της εταιρείας και άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

15.2 Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Συνεπώς συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών.  Ο Χρήστης δέχεται ότι κάθε φορά με μόνη την περιήγησή του έχει ενημερωθεί για πιθανές τροποποιήσεις λειτουργίας του Ιστότοπου καθώς και για πιθανές αντίστοιχες τροποποιήσεις των σχετικών όρων.

 1. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

16.1.Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας adamscleaning.gr , δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά και χωρίς την προσφυγή σας σε δικαστήριο, με την διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), ως προβλέπεται από την ΚΥΑ 70330/2015, με την οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (webgate.ec.europa.eu/odr/.) και να ακολουθήσετε τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγκεκριμένοι από την χώρας μας Φορείς Επίλυσης Διαφορών που δύναται να επιλύσουν την διαφορά που τυχόν ανακύψει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή “Ο Συνήγορος του Καταναλωτή” (http://www.synigoroskatanaloti.gr) και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr).

 

 1. Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

17.1.Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του ιστοτόπου ή στα πλαίσια συμβατικών σχέσεων που δημιουργούνται μέσω αυτού, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

18. Ελαττώματα Προϊόντων – Νόμιμη Εγγύηση – Εμπορική Εγγύηση

18.1. Ο χρήστης – πελάτης δικαιούται να ασκήσει εντός ευλόγου
χρόνου, τα εκ του νόμου δικαιώματα του λόγω ελαττωματικότητας προϊόντος. Πιο
συγκεκριμένα κάθε αγοραστής, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του ως καταναλωτή, έχει
όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση πώλησης κατά τον Αστικό Κώδικα,
άρθρα 534επ. ΑΚ . Επιπρόσθετα, αν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, η
νόμιμη εγγύηση, εξειδικεύεται και συμπληρώνεται με το άρθρο 5 του ν.2251/1994.

18.2. Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα.

18.3. Εφόσον, ο πελάτης παραλάβει προϊόν ελαττωματικό ή προϊόν από το οποίο απουσιάζουν συμφωνημένες ιδιότητες ( όπως αυτές αναγράφονται στην ιστοσελίδα ή στην ετικέτα του προϊόντος), δύναται διαζευκτικά να αιτηθεί επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, εκτός αν αυτή είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες, μείωση της τιμής ή και να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αιτούμενος πλήρη επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε και επιστρέφοντας το προϊόν, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα. Η επιχείρηση δύναται να αντιπροτείνει στον πελάτη, εν είδει διακανονισμού, οποιαδήποτε διαθέσιμη επανόρθωση, δηλαδή επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Εναπόκειται στον πελάτη να αποφασίσει εάν θα δεχτεί ή θα απορρίψει την πρόταση. Ωστόσο, η επιχείρηση σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να ισχυριστεί και να αποδείξει ότι η μορφή επανόρθωσης που επέλεξε ο πελάτης συνεπάγεται υπερβολικά μεγάλο κόστος για αυτήν και άρα είναι δυσανάλογη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους πιο κάτω παράγοντες: (α) την αξία που θα είχε το προϊόν, εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης, (β) τη σημασία της έλλειψης συμμόρφωσης, και (γ) το κατά πόσον ο εναλλακτικός τρόπος επανόρθωσης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντική ενόχληση του πελάτη.

18.4. Η υποχρέωσή για επανόρθωση ξεκινά την ημέρα της παράδοσης του
προϊόντος και ισχύει για εύλογο
χρονικό διάστημα, με βάση και την διάρκεια ζωής του προϊόντος, που πάντως δεν
υπερβαίνει τα 2 χρόνια. Αν το πρόβλημα διαπιστωθεί εντός 6 μηνών από την
ημερομηνία παράδοσης, το προϊόν σας θεωρείται ότι ήταν ελαττωματικό τη στιγμή
της παράδοσης, εκτός αν αποδειχθεί άλλως. Αν διαπιστωθεί μετά την πάροδο 6
μηνών, ο πελάτης πρέπει να αποδείξει ότι το πρόβλημα υπήρχε τη στιγμή της
παράδοσης.

18.5. Σε περίπτωση διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος ή
διαπιστωμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας από υπαιτιότητά της επιχείρησης,
για προϊόντα που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ισχύουν τα εξής: Επιστροφές γίνονται αποκλειστικά και μόνο προς το φυσικό κατάστημα μας στην Θεσσαλονίκη, οδός Δαρδανελλίων 33 τ.κ. : 54454. Η παραλαβή του προϊόντος από την επιχείρηση μας θα γίνεται μόνο από συνεργαζόμενο μεταφορέα/ ταχυμεταφορέα, αφού πρώτα επικοινωνήστε μαζί μας για να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα, που έχει προκύψει σε συγκεκριμένο προϊόν. Η παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από την διεύθυνση παράδοσης που είχατε δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.

18.6. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης. Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης.

18.7. Τυχόν πρόσθετη εμπορική εγγύηση ενδέχεται να παρέχεται σε συγκεκριμένα προϊόντα από τους ίδιους τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους (εισαγωγείς) των προϊόντων με δική τους ευθύνη. Σημειώνεται ότι πέραν από τυχόν παρεχόμενη από τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους (εισαγωγείς) εγγύηση, η επιχείρηση δεν παρέχει εμπορική εγγύηση ή επέκταση αυτής. Για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης υπό τους όρους που προβλέπονται από τον κάθε κατασκευαστή θα πρέπει να προσκομίζετε και την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος, άλλως δεν είναι εφικτή η παροχή της εγγύησης. Ρητά συμφωνείται, ότι η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με την συμμόρφωση των κατασκευαστών και εισαγωγέων στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με τις εγγυήσεις. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς του προϊόντος, ενώ σε περίπτωση απώλειας αυτής δεν είναι δυνατή η επίκληση της εγγύησης.

 

19.Επικοινωνία

19.1.Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ερώτηση σχετικά με τoυ Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να  επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@adamscleaning.gr, ή τηλεφωνικά στο 2310 943 210

[ultimate_gdpr_terms_accept]