Πιστοποιήσεις

Πιστοποιητικά

Δείτε τις πιστοποιήσεις που διαθέτουμε

ISO 9001:2008

Εμπορία και διανομή ολοκληρωμένων συστημάτων καθαρισμού

ISO 9001:2015

Εμπορία και διανομή ολοκληρωμένων συστημάτων καθαρισμού

ISO 9001:2015

Παραγωγή, εμπορία και διανομή ολοκληρωμένων συστημάτων καθαρισμού