Η εταιρία ADAM'S PROFESSIONAL ιδρύθηκε το 1992 και δραστηριοποιείτε στην
παραγωγή απορρυπαντικών - χαρτικών και συστημάτων καθαρισμού για Νοσοκομεία
Ξενοδοχέια - Βρεφοκομεία - Σχολεία και χώρων Εστιατορείων και Βιομηχανιών.

Η επιτυχία της έγκειται στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
των προϊόντων της όπως και της συμβατότητας και φιλικότητας των συστατικών με
το περιβάλλον.

Στην ADAM'S έχει απονεμηθεί το ISO 9001-2000. H ποιότητα των προϊόντων εξασφαλίζει: ασφαλή χρήση, οικονομία χρόνου στο αποτέλεσμα, μικρή δοσολογία και τέλεια εφαρμογή.